•  
Did you like the game?
Description:
גלגלו את ארגז הקרטון אל עבר נקודת המטרה. השתמשו בנשק הסודי שבארגז כדי להגן על עצמכם בפני תוקפים.
Controls:
השתמשו בחיצים כדי לגלגל את הארגז אל נקודת המטרה, מקש רווח כדי להשתמש בנשק מיוחד.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)