•  
Did you like the game?
Description:
צאו לנסיעת שטח, השתמשו בכננת של הג'יפ על מנת לחבר את השרשרת למשטחים שונים במטרה להשתמש בהם כדי להתגבר על המכשולים השונים שלאורך המסלול.
Controls:
מקשי חיצים כדי לנסוע או לייצב את הג'יפ, השתמשו בעכבר כדי לחבר את השרשרת של הכננת למשטחים שונים, מקש Shift כדי למשוך את השרשרת, מקש רווח כדי לשחרר את השרשרת, מקש R כדי לשחזר מיקום.

משחקים נוספים בקטגוריה זו

תגובות

0 comments

(200 symbols max)

(256 symbols max)